powerxpert468-264-148-background

PowerXpert电能质量监测与计量表4000/6000/8000

伊顿PXM4000/6000/8000针对电耗和电力质量提供所有核心与强化功能。计量计可用于各个方面,包括能源管理、监控电路荷载和确定电力质量问题。